Entries by Vojtěch Pavelčík

, , , , ,

Pohlednice Svatojánských proudů

Papírové pohlednice jsou již dnes více méně na okraji zájmu a jejich současné využití je spojeno hlavně s cestovním ruchem. Jako běžný komunikační prostředek se dnes již v podstatě nepoužívají. Nebylo tomu tak však vždy. Obzvláště před masivnějším rozšířením telefonu byly mezi běžnou populací pohlednice, korespondenční lístky a dopisy zcela běžným a každodenně používaným prostředkem, […]

, , ,

Bedřich Smetana a Svatojánské proudy

V roce 2024 slavíme velké výročí spojené s Vltavou, a to dvousetleté výročí narození hudebního skladatele Bedřicha Smetany. Ten se narodil 2. března 1824 v Litomyšli a s řekou Vltavou je již navždy spojen prostřednictvím své dodnes všeobecně známé skladby Vltava. Mnozí z nás právě ve Smetanově Vltavě slyší ony nezapomenutelné a dnes již často zaniklé vltavské partie, a […]

, , , , ,

Přednášky pro veřejnost o Vltavě / zima-jaro 2024

Na zimu-jaro 2024 jsem opět připravil dvě akce pro širokou veřejnost věnující se historii Vltavy. Samozřejmě (i když třeba jen okrajově) bude řeč i o Svatojánských proudech. 24. února 2024 / Opět ta Vltava… Populární akce pro fandy zaniklé Vltavy s názvem Stará Vltava. Setkání se uskuteční opět v prostorách informačního centra a muzea Vltavy […]

, , , ,

Ferdinandův sloup a socha sv. Jana Nepomuckého

Ferdinandův sloup a socha sv. Jana Nepomuckého jsou přirozenými symboly Svatojánských proudů. Jak již sám název této lokality napovídá, své pojmenování získala právě v návaznosti na umístění sochy tohoto patrona všech plavců na počátek nebezpečného úseku Vltavy. Původně byly peřeje známé jen jako Proudy, nebo Štěchovické proudy. Ferdinandův sloup pochází z roku 1643. Původně byl […]

, , , , ,

Vltava – proměny historické krajiny

V letech 2018-2022 byl na ČVUT a UK realizován zajímavý projekt zaměřený na historii Vltavy s názvem Vltava – proměny historické krajiny. V rámci projektu byla shromážděna řada historických map řeky, plány souvisejících objektů i množství dobových fotografií. Byla vytvořena unikátní webová mapová aplikace s množstvím lokalizovaných historických fotografií. Fotografií najdete v aplikaci téměř dva […]

, ,

Plavci v Proudech – miniexpozice ve Slapech

Od srpna 2023 má středočeská obec Slapy nad Vltavou autobusovou zastávku, jakou jinde nenajdete. V jejím interiéru je trvale instalována a veřejnosti zcela zdarma přístupná mini výstava s názvem Plavci v Proudech. Expozice je věnovaná plaveckému řemeslu a nedalekým Svatojánským proudům. V expozici je velmi pěkně prezentováno Altmanovo panorama Vltavy z roku 1640, které vzniklo […]

, , ,

Výročí Svatojánských proudů

Na roky 2023 až 2024 připadá hned několik výročí zásadně souvisejících s historií Svatojánských proudů. I to je samozřejmě jeden z důvodů, proč připravujeme vydání knihy Výlet k Vltavě do Svatojánských proudů právě nyní. 1653-2023 Výročí 370 let od smrti strahovského opata Kryšpína Fuka. 1943-2023 Výročí 80 let od zániku peřejí ve Svatojánských proudech. S […]

, , , , ,

Kniha o Svatojánských proudech

Je tomu již více jak dvacet let, co jsem začal sbírat fotografie zaniklé Vltavy. Před deseti lety vzniknul nápad na vydání velké obrazové monografie o Svatojánských proudech. Je rok 2023 a práce na knize se blíží do finále. Věřím, že půjde o zajímavé a rozsahem i ojedinělé dílo mapující zajímavou historii (a částečně i současnost) […]