Kniha Výlet k Vltavě do Svatojánských proudů

Skála Sedlo a Ferdinandův sloup ve Svatojánských proudech

fotografie

Hoteliér Josef Víšek s rodinnou a přáteli před hotelem Záhoří ve Svatojánských proudech

příběhy

Rukopisná mapa Vltavy a Svatojánských proudů

mapy

dopis císaře Ferdinanda III. - Svatojánské proudy

dokumenty

Pohled na Vltavu a někdejší Svatojánské proudy z vyhlídky Máj

Vltava

Titulní strana knihy Výlet k Vltavě do Svatojánských proudů - autor Vojtěch Pavelčík

Publikace Výlet k Vltavě do Svatojánských proudů je obsáhlá, obrazová, populárně naučná monografie věnující se historii vltavské partie nedaleko Štěchovic známé jako Svatojánské proudy. Krajině odpradávna obávané vltavskými plavci a později milované romantiky, trampy i mnoha Pražany jako oblíbené výletní místo.

Kniha s řadou nikdy nepublikovaných fotografií a dalších materiálů spojených s touto historicky významnou lokalitou a později populárním prvorepublikovým výletním místem u Vltavy.

Svatojánské proudy a jejich historie, splavnění peřejí a voroplavba, socha sv. Jana Nepomuckého a Ferdinandův sloup, výlet z Prahy do Svatojánských proudů, Slapy a Štěchovice, výletníci, turisté a trampové, vyhlídková plavba peřejemi, hotel Záhoří a další restaurace v proudech, vltavské přehrady, ztichlé peřeje…

Slapská přehrada a údolí někdejších Svatojánských proudů - dvoustrana z knihy Výlet k Vltavě do Svatojánských proudů
Vltava a Svatojánské proudy na Müllerově mapy Čech - dvoustrana z knihy Výlet k Vltavě do Svatojánských proudů
Vltava a peřeje zvané Svatojánské proudy - dvoustrana z knihy Výlet k Vltavě do Svatojánských proudů
Rukopisná mapa Vltavy se Svatojánskými proudy - dvoustrana z knihy Výlet k Vltavě do Svatojánských proudů
Fenomén Svatojánské proudy - dvoustrana z knihy Výlet k Vltavě do Svatojánských proudů
Strahovský opat Kryšpín Fuk - dvoustrana z knihy Výlet k Vltavě do Svatojánských proudů
Ferdinandův sloup - dvoustrana z knihy Výlet k Vltavě do Svatojánských proudů
Voroplavba na Vltavě - dvoustrana z knihy Výlet k Vltavě do Svatojánských proudů
Dvoustrana z knihy Výlet k Vltavě do svatojanských proudů z kapitoly o soše sv. Jana Nepomuckého

Obsah…

 • Vltava a peřeje zvané Proudy
  Vznik říční soutěsky, řeka a člověk, Vltava jako komunikace, fenomén Svatojánské proudy…
 • Plavba a splavnění proudů
  Historie plavby na Vltavě, Kryšpín Fuk, splavnění Proudů, Altmanovo panorama, Ferdinandův sloup, vltavští plavci a vzpomínka posledního voraře Václava Husy na noční proplutí Svatojánské proudů…
 • Socha svatého Jana
  Historie sochy, Čeněk Vosmík, Opat Zavoral, projekt socha pod vodou…
 • Po Vltavě z Prahy do Štěchovic
  Plavba po Vltavě na trase Praha – Štěchovice na výlet do proudů.
 • Štěchovice a Slapy – brána do proudů
  Štěchovice – východisko do proudů, Slapy – letovisko.
 • Návštěvníci proudů
  Výletníci a turisté, kudy do proudů, první turistická značka, letní hosté, vodní turisté, trampové…
 • Vyhlídkové plavby proudy
  Projížďky na výletních lodicích, fotoreportáž z plavby proudy z roku 1912.
 • Vltavské partie v proudech
  Pomyslná procházka Proudy kolem nejznámějších partií od Horního slapu do Štěchovic.
 • Restaurace a další občerstvovny v proudech
  Hotel Záhoří, restauratér Víšek, vražda Ing. Rudolfa Formise, restaurace Rádio, chata Salapírna, restaurace Na Skalici, hospoda U Taterů, kantýna U Fábery.
 • Kaple, studánka a tři kříže
  Kaple na Rovínku, Kouzelná studánka, Střed království českého.
 • Svatojánské proudy v širším smyslu slova
  Kolem řeky z Moráně k hotelu Záhoří.
 • Přehrady nad Štěchovicemi
  Historie plánů výstavby přehrad v proudech, VD Štěchovice a Slapy – projekty, přístupová komunikace, současná přehrada.
 • Ztichlé peřeje
  Doslov…

PŘÍLOHA
Fotografie a fotografové proudů

 • Vltava a peřeje zvané Proudy
  Vznik říční soutěsky, řeka a člověk, Vltava jako komunikace, fenomén Svatojánské proudy…
 • Plavba a splavnění proudů
  Historie plavby na Vltavě, Kryšpín Fuk, splavnění Proudů, Altmanovo panorama, Ferdinandův sloup, vltavští plavci a vzpomínka posledního voraře Václava Husy na noční proplutí Svatojánské proudů…
 • Socha svatého Jana
  Historie sochy, Čeněk Vosmík, Opat Zavoral, projekt socha pod vodou…
 • Po Vltavě z Prahy do Štěchovic
  Plavba po Vltavě na trase Praha – Štěchovice na výlet do proudů.
 • Štěchovice a Slapy – brána do proudů
  Štěchovice – východisko do proudů, Slapy – letovisko.
 • Návštěvníci proudů
  Výletníci a turisté, kudy do proudů, první turistická značka, letní hosté, vodní turisté, trampové…
 • Vyhlídkové plavby proudy
  Projížďky na výletních lodicích, fotoreportáž z plavby proudy z roku 1912.
 • Vltavské partie v proudech
  Pomyslná procházka Proudy kolem nejznámějších partií od Horního slapu do Štěchovic.
 • Restaurace a další občerstvovny v proudech
  Hotel Záhoří, restauratér Víšek, vražda Ing. Rudolfa Formise, restaurace Rádio, chata Salapírna, restaurace Na Skalici, hospoda U Taterů, kantýna U Fábery.
 • Kaple, studánka a tři kříže
  Kaple na Rovínku, Kouzelná studánka, Střed království českého.
 • Svatojánské proudy v širším smyslu slova
  Kolem řeky z Moráně k hotelu Záhoří.
 • Přehrady nad Štěchovicemi
  Historie plánů výstavby přehrad v proudech, VD Štěchovice a Slapy – projekty, přístupová komunikace, současná přehrada.
 • Ztichlé peřeje
  Doslov…

PŘÍLOHA
Fotografie a fotografové proudů