Slapská přehrada při povodni v červenci 1954foto (c) PVL

Napouštění Slapské přehrady

, , , ,
Zánik Svatojánských proudů přímo souvisí s výstavbou přehrad u Štěchovic a u Slap. Zatímco VD Štěchovice zapříčinilo zánik peřejí, VD Slapy zatopilo samotný počátek někdejších proudů včetně skály Sedlo, na které…