Pohlednice Svatojánských proudů

, , , , ,

Papírové pohlednice jsou již dnes více méně na okraji zájmu a jejich současné využití je spojeno hlavně s cestovním ruchem. Jako běžný komunikační prostředek se dnes již v podstatě nepoužívají. Nebylo tomu tak však vždy. Obzvláště před masivnějším rozšířením telefonu byly mezi běžnou populací pohlednice, korespondenční lístky a dopisy zcela běžným a každodenně používaným prostředkem, jak komunikovat s úřady, příbuznými, kamarády atd.

Pohlednice vznikla z korespondenčního lístku na konci 19. století. Lístky začaly být postupně potiskovány různými obrázky, a to včetně nepřeberného množství místopisných motivů. V podstatě každé město, někdy i ulice, výletní místo, zajímavá krajinná partie, památka nebo technické dílo mělo svou pohlednici. Pohlednice byli tištěny jak litograficky, knihtiskem, případně světlotiskem, ale i dalšími tiskovými technikami. Teprve na konci prvního desetiletí 20. století však mezi pohlednice masivně vstupuje i fotografie. Pohlednice se tak stávají nositeli reálné obrazové informace často zachycující krajinu i životní prostor obyvatelstva. Ač to nebylo zprvu vlastně vůbec záměrem, postupem doby se pohlednice staly zajímavým, nenahraditelným a dodnes žádaným obrazovým dokumentem své doby.

I Svatojánské proudy, jako oblíbené výletní místo, měli své pohlednice. Nejstarší mě známá pohlednice (tedy spíše korespondenční lístek s přítiskem) z Proudů pochází z roku 1889. Během 1. poloviny 20. století pak postupně vznikla celá řada pohlednic s motivem Svatojánských proudů. Nejčastěji se na pohlednicích samozřejmě objevoval počátek peřejí se skálou Sedlo, Ferdinandovým sloupem a sochou sv. Jana Nepomuckého. Nechyběly však i další partie a celkové pohledy na údolí Vltavy. Hlavními producenty pohlednic byli místní fotografové Antonín Wanner ze Štěchovic a Josef Dvořák z Davle. Vzhledem k oblíbenosti lokality však Proudy neunikly ani pozornosti velkých celostátních nakladatelství. Dodnes je možné některé pohlednice ze Svatojánských proudů zakoupit v antikvariátech či na aukcích. Aktuálně je známo řádově několik set pohlednic s motivy Svatojánských proudů vydaných během první poloviny 20. století.

Album s pohlednicemi ze Svatojanských proudů

Svatojanské proudy - pohlednice s Ferdinandovým sloupem

Album s pohlednicemi ze Svatojanských proudů

Novinky o knize

Výlet k Vltavě do Svatojanských proudů

Přihlášení k odběru novinek o tom jak to s knížkou aktuálně vypadá...

Zásady ochrany osobních údajů.