Stoletý model přehrady ve Svatojánských proudech

, , , , ,

Vltavské přehrady a Svatojánské proudy, to jsou dvě spojité nádoby, které od sebe nelze oddělit. Mohlo by se zdát, že výstavba přehrad u Štěchovic a Slap je tématem ryze novodobým. Pravda je však taková že jde vlastně jen o završení staletých snah o splavnění a regulaci řeky.

Vše začalo již v ranném novověku vytahováním kamenů z řečiště, stavbou jezů u mlýnů. Pokračovalo zřizováním koncentračních hrází a odstřely vybraných skal. Následovalo plánování vodních děl, napřed nižších stupňů, později vyprojektováním velkých přehrad. Diskuze o podobě vltavské kaskády trvaly několik desetiletí a v průběhu této doby se měnily i důvody pro jejich případnou výstavbu. Zatím co původně šlo v prvé řadě o ochranu před povodněmi a nalepšení vodních stavů pro plavbu po řece, později převážila potřeba výroby elektrické energie pro rozvíjející se průmysl i společnost. Teprve následně (jako jistý vedlejší produkt) byla vodní díla využívána i k rekreaci, což byla Vltava ovšem i před výstavbou přehrad.

Z doby plánování výstavby vltavské kaskády se nám do dnešních dní dochovala řada projektů a velmi zajímavých plánů jednotlivých vodních děl, většinou však nakonec nerealizovaných. Bez zajímavosti není ani fakt, že dodnes existují i dva historické modely (jak by se dnes řeklo 3D modely) nerealizovaných přehrad ve Svatojánských proudech. V prvním případě se jedná o sádrový model vysoké sypané hráze nad Štěchovicemi (u dnešní osady Ztracenka) z roku 1924 (tento rok je mu tedy přesně 100 let!), který je uložen na půdě Městského muzea v Netvořici. Druhý model z roku 1928 je ve sbírce Národního technického muzea a zobrazuje taktéž nerealizovaný projekt velké betonové přehrady u Slap (u dnešního letoviska Nová Rabyně).

Výběr z některých zajímavých plánů i podrobnější informace o obou modelech najdete v knize Výlet k Vltavě do Svatojánských proudů, která vychází 1. října 2024.

Model nerealizované přehrady na Vltavě u Štěchovic z roku 1924 ze sbírek Městského muzea Netvořice

Model nerealizované přehrady na Vltavě u Štěchovic z roku 1924 ze sbírek Městského muzea Netvořice

Model nerealizované přehrady na Vltavě u Slap z roku 1928 ze sbírek NTM na výstavě Vltava - proměny historické krajiny (ČVUT 2022)

Model nerealizované přehrady na Vltavě u Slap z roku 1928 ze sbírek NTM na výstavě Vltava – proměny historické krajiny (ČVUT 2022)

Novinky o knize

Výlet k Vltavě do Svatojanských proudů

Přihlášení k odběru novinek o tom jak to s knížkou aktuálně vypadá...

Zásady ochrany osobních údajů.